Free VPN by FireVPN V 2.1.1 APK Ad Free Mod

محتوای:

اینترنت را آزادانه و بدون محدودیت مرور کنید و آدرس خود را در کشور انتخابی خود تغییر دهید

ویژگی:
* ساده VPN با یک کلیک
* فهرست کشورها در سراسر جهان را انتخاب کنید ، که از آن ما تست و به روز رسانی هر 20 دقیقه!
* لازم نیست که وارد شوید یا ثبت نام کنید
* میزبانی شده توسط داوطلبان از سراسر جهان از پروژه گیت VPN
* سریع سریع سریع
* بدون پیکربندی و یا ریشه مورد نیاز!
* رایگان $ رایگان $
* دسترسی امن و مطمئن

پشتیبانی از دستگاه های [4.2–4.3.1]آندروید: ژله[4.4–4.4.4] باقلا-K[5.0–5.0.2]itKat-Loll[6.0 - 6.0.1]ipop-Marshmal[7.0 – 7.1.1]low-Noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-Pie

دانلود رایگان VPN توسط FireVPN V 2.1.1 APK آگهی رایگان وزارت دفاع لینک رایگان

FireVPN_signed. apk