BigBlu Substratum Theme V 30.2 APK Patched

Nội dung:

Chào mừng bạn đến với BigBlu, một chủ đề tùy chỉnh độc đáo cho hệ thống chủ đề chất nền. Sử dụng nền màu đen, tối hoặc trong suốt và các điểm nhấn màu xanh, BigBlu sẽ chuyển đổi thiết bị của bạn và lo sợ một số ứng dụng yêu thích của bạn. Big Blu cung cấp cho bạn khả năng lựa chọn giữa một số nút, hoặc không có nút, và sẽ được hiển thị trong suốt chủ đề và trong nhiều ứng dụng theo chủ đề. Chỉ cần chọn nút mong muốn khi kích hoạt lớp phủ hệ thống Android và bạn đã sẵn sàng để đi.

Thiết bị Android được h[4.0.3–4.0.4]ỗ trợ: Ice Cream S[4.1–4.3.1]andwich-Jell[4.4–4.4.4]y Bean-K[5.0–5.0.2]itKat-Lolli[6.0 - 6.0.1]pop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về BigBlu substratum Theme V 30,2 APK vá liên kết miễn phí

BigBlu_v 30,2 _ P. apk