Complete One UI Substratum System Mods V 2.5.1b APK Patched

Nội dung:

Samsung là chậm để sửa chữa và hoàn thành công cụ của họ. Mặc dù một giao diện người dùng tốt hơn bao giờ hết, nhưng vẫn có một số lỗi giao diện người dùng gây phiền nhiễu. Đây là lý do tại sao hoàn thành một giao diện người dùng xây dựng cho. Ứng dụng này sẽ cung cấp các mods hệ thống để sửa chữa các lỗi giao diện người dùng mà Samsung tiếp tục bỏ qua, hoàn thành giao diện người dùng trong chế độ đêm và cũng thay đổi giao diện người dùng cho một trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi đi đến hỗ trợ kênh này hoặc chủ đề diễn đàn XDA (xin vui lòng không đưa ra một tỷ lệ thấp ai đó hỏi ở đây tại sao tôi không thể trả lời)

Thiết bị Android được hỗ [7.0 – 7.1.1]trợ: noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về hoàn thành một giao diện hệ thống substratum mods V 2.5.1 b APK vá liên kết miễn phí

Complete_One_UI_-_Mods_v 2.5.1 b_P. apk