Flare V 3.2.0 APK Patched

Flare V 3.2.0 APK Patched

Uncategorized

Developer :
DeadmanxXD

Nội dung:

Flare là một chủ đề chất nền đẹp mà hiện nay hỗ trợ Android pie và Android 10 Q Stock/ROM tùy chỉnh và OxygenOS chủ đề này chỉ làm việc với một OMS đề cập/sysserv hỗ trợ hệ điều hành trên. ROM có biểu tượng đặc biệt cho các thiết lập ban đầu của họ nếu bạn tìm thấy các biểu tượng bị thiếu, vui lòng báo cáo lỗi về nhóm Telegram (liên kết dưới đây) hoặc gửi cho tôi một email với tên ROM với ảnh chụp màn hình và, nếu có thể, kết nối nguồn ROM và ứng dụng cho chủ đề đang trong phiên bản beta liên tục hoạt động Wi biểu tượng thứ và sẽ được cập nhật thường xuyên, biểu tượng pin trong hộp QS vẫn trắng nếu bạn chọn màu nhấn, nó không thể thay đổi màu vì ROM không hỗ trợ nó.

Thiết bị Android được hỗ [7.0 – 7.1.1]trợ: noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải flare V 3.2.0 APK vá miễn phí liên kết

FLARE_v 3.2.0 _P. apk