Flux White Substratum Theme V 3.8.2 APK Patched

Nội dung:

Chỉ tương thích với động cơ substratum! Nếu bạn không quen thuộc với nó, xin vui lòng không tải về chủ đề Flux trắng cho công cụ chủ đề substratum được thiết kế với đồ họa và vật liệu pixel hoàn hảo, để cung cấp cho điện thoại của bạn một cái nhìn mới sôi động và nhẹ! đánh giá, thay vào đó liên hệ với tôi qua email hoặc sử dụng cộng đồng

Thiết bị Android được hỗ [7.0 – 7.1.1]trợ: noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về Flux trắng substratum Theme V 3.8.2 APK vá liên kết miễn phí

Flux_White_v 3.8.2 _P. apk