Gmail V 2019.09.15 APK Lite Mod

Nội dung:

Gmail là một ứng dụng e-mail dễ sử dụng giúp bạn tiết kiệm thời gian và bảo vệ tin nhắn của bạn * nhận tin nhắn của bạn ngay lập tức thông qua Push Notification một hộp thư có tổ chức xã hội và tin nhắn quảng cáo được sắp xếp thành các loại để bạn có thể đọc chúng tin nhắn đầu tiên từ bạn bè và gia đình. trả lời trực tuyến và offline và nhanh chóng tìm thấy bất kỳ tin nhắn. Hỗ trợ nhiều tài khoản sử dụng Gmail và địa chỉ không Gmail (Outlook.com, Yahoo mail hoặc bất kỳ email IMAP/POP nào khác) trực tiếp từ ứng dụng.

Thiết bị Android được h[4.0.3–4.0.4]ỗ trợ: Ice Cream S[4.1–4.3.1]andwich-Jell[4.4–4.4.4]y Bean-K[5.0–5.0.2]itKat-Lolli[6.0 - 6.0.1]pop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về Gmail V 2019.09.15 APK Lite mod miễn phí liên kết

Gmail-2019.09.15 -270135155. apk