Liv Dark Substratum Theme V 1.0.8 APK Patched

Nội dung:

Chỉ tương thích với động cơ substratum! Nếu bạn không quen thuộc với nó, không tải về các chủ đề Liv Dark chất nền, sử dụng màu sắc đẹp crafted với các yếu tố hoàn hảo pixel UI và vật liệu được cải thiện giao diện người dùng, để cung cấp cho điện thoại của bạn một cái nhìn hiện đại mới tươi! Không viết lỗi/đề nghị báo cáo trong đánh giá, thay vì liên hệ với tôi bằng e-mail hoặc sử dụng các liên kết của các nhóm hỗ trợ Telegram dưới đây

Thiết bị Android được h[4.0.3–4.0.4]ỗ trợ: Ice Cream S[4.1–4.3.1]andwich-Jell[4.4–4.4.4]y Bean-K[5.0–5.0.2]itKat-Lolli[6.0 - 6.0.1]pop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về Liv Dark substratum Theme V 1.0.8 APK vá liên kết miễn phí

Liv_Dark_v 1.0.8 _P. apk