Microsoft Outlook V 4.0.30 APK

Microsoft Outlook V 4.0.30 APK

Uncategorized

Developer :
Microsoft Corporation

Nội dung:

Hãy gặp Outlook dành cho Android, ứng dụng giúp hàng triệu người dùng kết nối tất cả các tài khoản email, lịch và tệp của họ ở một nơi. Được thiết kế lại gần đây, Outlook for Android cho phép bạn làm nhiều hơn từ một hộp thư đến mạnh mẽ. Tìm hiểu những gì quan trọng nhất với hộp thư đến ở tiền cảnh mà giữ các tin nhắn chính ở nền trước. Chuyển đổi giữa các e-mail và lịch để lên kế hoạch cuộc họp tiếp theo của bạn hoặc chia sẻ tính sẵn sàng của bạn chỉ với một vài thao tác. Hoặc lấy một tài liệu từ danh sách tập tin và đính kèm nó vào một email liền mạch. Với mọi thứ bạn cần chỉ bằng một cú chạm, quản lý những ngày bận rộn của bạn bây giờ dễ dàng hơn bao giờ hết. Outlook for Android hoạt động với Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com, Gmail và Yahoo Mail.

Thiết bị Android được hỗ[5.0–5.0.2] trợ: Loll[6.0 - 6.0.1]ipop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về Microsoft Outlook V 4.0.30 APK miễn phí liên kết

Outlook-v 4.0.30 _ build_356. apk