mSwitch Pro V 1.4.37 APK

Nội dung:

Ứng dụng để cài đặt các tác vụ cần thực hiện khi nhấn vào mSwitch hoặc các phích cắm tương thích khác hoặc trên thiết bị Android Wear. Sự khác biệt lớn giữa mSwitch và các ứng dụng khác là nó được sạch sẽ và có thể đọc được tiếng Anh. Đối với người dùng mua Unlocker, nó bao gồm khả năng chuyển đổi mSwitch thành một ứng dụng hệ thống, cho phép nhiều hơn và quyền chọn, cũng như khả năng làm cho mSwitch chống đạn (5,0 *) hoặc nhiều hơn đàn hồi (4,4) cho các ứng dụng khác được Tìm kiếm để kiểm soát các nút đa phương tiện.

Thiết bị Android được h[4.4–4.4.4]ỗ trợ: K[5.0–5.0.2]itKat-Loll[6.0 - 6.0.1]ipop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về mSwitch Pro V 1.4.37 APK miễn phí liên kết

mSwitch_Pro_ 1.4.37. apk