mSwitch Pro V 1.4.37 APK

محتوای:

برنامه برای تنظیم وظایف که در هنگام فشار دادن بر روی mSwitch یا سایر پلاگین های سازگار یا در دستگاه Android Wear انجام می شود. تفاوت بزرگ بین mSwitch و برنامه های کاربردی دیگر این است که آن را تمیز و قابل خواندن انگلیسی است. برای کاربرانی که خرید آنلاک ، آن را شامل امکان تبدیل mSwitch به یک برنامه سیستم ، که اجازه می دهد تا بسیاری از مجوز و گزینه های بیشتر ، و همچنین توانایی را به mSwitch ضد گلوله (۵/۰ *) و یا بیشتر انعطاف پذیر (۴/۴) به برنامه های کاربردی دیگر که به دنبال کنترل را از دکمه چند رسانه ای.

دستگاه های آندروید پشتیب[4.4–4.4.4]انی شده: [5.0–5.0.2]KitKat-Lol[6.0 - 6.0.1]lipop-Marshma[7.0 – 7.1.1]llow-Noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-Pie

دانلود mSwitch نرم افزار V 1.4.37 رایگان APK لینک ها

mSwitch_Pro_ 1.4.37. apk