Swift Dark Substratum Theme V 29.5 APK Patched

Nội dung:

Swift Dark là một chủ đề substratum với lớp phủ thủ công của 200 *, sử dụng một bóng tối màu xám đậm cho hình nền và bảo vệ giọng gốc của ứng dụng và màu sắc chính nếu có thể. Hỗ trợ các hệ thống sau: mở chủ đề trong ứng dụng substratum và chọn hệ thống của bạn trong menu trên cùng. Sau đó, chọn các ứng dụng bạn muốn sử dụng làm chủ đề và tiến hành cài đặt.

Thiết bị Android được h[4.0.3–4.0.4]ỗ trợ: Ice Cream S[4.1–4.3.1]andwich-Jell[4.4–4.4.4]y Bean-K[5.0–5.0.2]itKat-Lolli[6.0 - 6.0.1]pop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-noug[8.0-8.1]at-Oreo[9]-pie

Tải về Swift Dark substratum Theme V 29,5 APK vá liên kết miễn phí

Swift_Dark_v 29.5.162-p_P. apk