Swift Installer Themes & color engine V 9.81 APK Patched

محتوای:

نصب سریع بهترین بسته ها را برای تم های Swift محمل ارائه می دهد و با نصب و موتور رنگی خود همراه است! حالا شما می توانید تم های سریع را نصب کنید و همه چیز را در مورد آن ویرایش کنید. انتخاب های رنگی تقریبا بی پایان هستند ، زیرا شما می توانید کد هگزادسیمال مورد علاقه خود را برای زمینه های تاریک و لهجه ها وارد کنید. در مورد ۲۰۰ برنامه در حال حاضر مضمون.

دستگاه های آندروید پشتیبانی [8.0-8.1]شده: Ore[9]o-Pie

دانلود سویفت نصب تم ها & رنگ موتور V ۹/۸۱ APK وصله لینک های رایگان

Swift_Installer_v 9.81.248 _P. apk