Swift Installer Themes & color engine V 9.81 APK Patched

Nội dung:

Swift installer cung cấp các gói tốt nhất cho chủ đề Swift substratum và đi kèm với trình cài đặt và công cụ màu của riêng nó! Bây giờ bạn có thể cài đặt chủ đề Swift và chỉnh sửa tất cả mọi thứ về nó. Những lựa chọn màu là gần như vô tận, vì bạn có thể nhập mã thập lục phân yêu thích của bạn cho nền tối và dấu. Khoảng 200 ứng dụng hiện đang theo chủ đề.

Thiết bị Android được hỗ t[8.0-8.1]rợ: Oreo[9]-pie

Tải về Swift installer chủ đề & màu động cơ V 9,81 APK vá liên kết miễn phí

Swift_Installer_v 9.81.248 _P. apk