Best Mp3 Editor Trim Join Mix Convert Change Speed Pro V 1.0.33 APK

Nội dung:

MP3 Editor tốt nhất là trình soạn thảo MP3 tuyệt vời và phong phú nhất mà bạn đã từng tìm thấy trên cửa hàng Play. MP3 Editor tốt nhất là một ứng dụng Android đa chức năng cho những người yêu âm nhạc và các nhạc sĩ. Trình chỉnh sửa MP3 tốt nhất cho phép bạn cắt các tệp âm thanh, kết hợp hai tệp âm thanh, kết hợp các tệp âm thanh không giới hạn, chuyển đổi các tệp âm thanh từ một định dạng sang định dạng khác, thay đổi tốc độ của các tệp âm thanh và nhiều trang phục.

Tính năng:
* Hoàn hảo, nhanh chóng và rất chính xác xén của các tập tin âm thanh của bạn.
* Hỗ trợ một số lượng lớn các định dạng như * MP3, AAC, WAV, M4A encoder vv
* Dễ dàng chọn các bài hát, các tập tin âm thanh khác từ danh sách. Bạn có thể tìm kiếm danh sách các bản nhạc.
* Đặt âm thanh cắt như nhạc chuông, chuông thông báo, chuông báo động.
* Trộn âm thanh của hai bài hát để tạo remix. Các bài hát cùng định dạng hoặc bất kỳ định dạng nào khác có thể được phối lại.
* Tạo không ngừng âm nhạc bằng cách kết hợp các bài hát khác nhau và âm nhạc.
* Hợp nhất một số lượng không giới hạn các tập tin âm thanh vào một tập tin ngay cả khi họ có phần mở rộng hoặc bit khác nhau.
* Dễ dàng chuyển đổi bài hát và nhạc sang định dạng khác. Bạn cũng có thể chỉ định tỷ lệ bit trong quá trình chuyển đổi
* MP3 Converter cho phép bạn chuyển đổi sang các định dạng khác nhau như * MP3, AAC, WAV, M4A encoder vv
* MP3 Speed Changer cho phép bạn thay đổi tốc độ của các tập tin âm thanh, trong khi cho phép bạn thay đổi nhịp điệu của âm thanh.
* Dễ dàng truy cập vào sáng tạo âm nhạc của bạn trong bộ sưu tập MP3.
* Các bộ sưu tập MP3 được tổ chức tốt, lưu trữ trong các tab khác nhau như cắt các tập tin MP3,

Thiết bị Android được h[4.1–4.3.1]ỗ trợ: Jell[4.4–4.4.4]y Bean-Ki[5.0–5.0.2]tKat-Lolli[6.0 - 6.0.1]pop-marshmal[7.0 – 7.1.1]low-nouga[8.0-8.1]t-Oreo[9]-pie

Tải về tốt nhất MP3 Editor Trim tham gia Mix chuyển đổi tốc độ thay đổi Pro V 1.0.33 APK miễn phí liên kết

Best_Mp3_Editor_Pro_v 1.0.33. apk